Archive for februar, 2020

KUNSTNERISK INTELLIGENS

Interview med Ross Goodwin

Af Ulf Dalvad Berthelsen

Hvis man googler ’Sunspring’, finder man en science fiction kortfilm, hvis manuskript er skrevet af den amerikanske kunstner Ross Goodwin. Eller rettere, manuskriptet er skrevet af et computerprogram, der er skrevet af Ross Goodwin. Goodwin arbejder nemlig med kunstig intelligens og maskinlæring, og computerprogrammet er designet således, at det ved at tygge sig igennem en stor mængde manuskripter fra science fiktion film, på egen hånd kan genere forslag til nye science fiction manuskripter – lidt på samme måde som stavekontrollen på vores mobiltelefon med tiden lærer os at kende og bliver bedre og bedre til at foreslå det næste ord.

Goodwin har også for nyligt skrevet en bog. Den hedder ’1 the Road – by an Artificial Neural Network’, og præcis som med filmmanuskriptet er det ikke Goodwin selv, der har skrevet teksten, men i stedet et computerprogram skrevet af Goodwin. Goodwin har ’lært’ programmet at skrive ved at træne det på store mængder af tekst, og bogens tekst er efterfølgende genereret automatisk på en køretur fra New York til New Orleans, hvor programmets algoritmer er blevet fodret med input fra et kamera, en GPS, et ur samt en mikrofon installeret i bilen.

Algoritmer, kunstig intelligens og autogenereret tekst passer dårligt ind i vores normale forestillinger om hvad kunst og kunstnerisk praksis er, og jeg har derfor aftalt et møde med Ross Goodwin for at høre mere om hans projekter og om hans syn på kunst og teknologi.

Goodwin bor i Californien, så vi aftaler at mødes online. En lørdag aften lidt over ti åbner jeg derfor computeren og logger ind i et virtuelt mødelokale. Efter lidt venten hører jeg en skrattende lyd, og Ross Goodwin toner frem på skærmen. Han sidder ved et skrivebord fyldt med kabler og krokodillenæb. Der står også en loddekolbe og noget computerudstyr, og det minder mere om et elektronikværksted end om en kunstners atelier.

Goodwin beskriver sig selv som kunstner og ’gonzo data scientist’, og da vi har hilst på hinanden og justeret lidt på mikrofon og kamera, spørger jeg ham, hvad han mener med det.

”På min hjemmeside beskriver jeg mig selv på flere måder. Først og fremmest som kunstner, og derefter som kreativ teknolog, hacker og gonzo data scientist. Jeg er oprindeligt uddannet økonom, så jeg kom til maskinlæring og kreativ maskinlæring fra en baggrund, der inkluderede skrivning og socialvidenskab og bevægede mig herfra over i processering og generering af naturligt sprog, som er mit nuværende speciale”.

Goodwin forklarer videre, at det med denne kombination af færdigheder var oplagt at kaste sig over data science, der anvender statistiske metoder til at analysere store datasæt. Samtidig har han altid været fascineret af den amerikanske journalist og forfatter Hunter S. Thomson, der i 60’erne introducerede betegnelsen ’Gonzo-journalistik’. Betegnelsen brugte Thomson om en ny tilgang til journalistikken, der satte journalisten og den personlige oplevelse i centrum. Idéen var kort sagt at erstatte den objektive nyhedsrapportering med subjektiv storytelling, og det er dette element af storytelling, Goodwin gerne vil have ind i sin kreative tilgang til data science.

”Den bedste illustration af denne tilgang som en kunstnerisk metode findes nok i min bog ’1 the Road’, den bog jeg skrev med en bil [sic]. Dette projekt var netop en realisering af ideen om gonzo data science. Jeg sad i bilen mens vi kørte, og projektet handlede om denne førstehåndsoplevelse, men medieret gennem det autogenerede narrativ, som blev skabt på baggrund af de indsamlede data [bl.a video, gps-koordinater, og tiddspunkter] mens vi kørte. For mig er det, hvad gonzo data science handler om. Det handler om at udforske data science fra et første persons perspektiv og overveje, hvordan alle disse data, der omgiver os allevegne, kan udforskes kreativt. Det handler også om at tænke over, hvordan vi kan fortælle historier fra et første persons perspektiv med data”.

Dette leder os hen til spørgsmålene om, hvad kunst er, og om en tekst genereret af et computerprogram overhovedet kan kaldes et kunstværk. Jeg spørger ham, hvordan han ser på brugen af computere og kunstig intelligens i kreative processer, og hvad han opfatter som det kunstneriske potentiale i det, der ofte omtales som ’creative computing’.

Han svarer med et smil, at han elsker, at folk stiller spørgsmålstegn ved om værkerne er kunst. Det gør han, fordi det sætter værkerne i fokus og gør dem kontroversielle, hvilket altid er godt i kunst. Han understreger dog samtidig, at diskussionen ofte bliver for unuanceret:

”Mange begår den fejle at betragte maskinen som kunstneren. Men det er ikke rigtigt. Maskinen er ikke en kunstner. Bag alle generative systemer er der en menneskelig designer. Vi er endnu ikke nået dertil, at maskiner designer deres egne generative systemer, der er så langt fra det oprindelige menneskelige input, at de kan kaldes selvgenerende og autonome”.

Han vender herefter tilbage til spørgsmålet om hvad kunst er:

”Den måde, jeg tænker på det, er, at der ikke er en klar skillelinje mellem kunst og ikke-kunst. Lidt ligesom spørgsmålet om, hvad der er lovligt og ulovligt. Hvis man tænker på fraktaler, så bliver de mere og mere nuancerede jo mere man zoomer ind på dem, og det er aldrig muligt præcis at sige hvordan omridset ser ud, fordi det ændrer sig hver gang man ændrer perspektiv. Det samme gælder for kunst. Jo mere præcist vi prøver at definere, hvad der er kunst, og hvad der ikke er kunst, jo mere kompleks og nuanceret bliver den linje, vi prøver at trække mellem de to definitioner. Derfor synes jeg heller ikke, det er en særlig spændende diskussion. Det kan diskuteres i en uendelighed, men hvis et værk skaber billeder og fremkalder følelser, så er det brugbart på en eller anden måde. Også selvom det det ikke falder ind under den traditionelle definition af kunst. I virkeligheden er der mindre vigtigt, hvad vi kalder tingene, end hvad vi gør med dem, og hvordan vi interagerer med dem”.

Goodwin er ikke meget for at putte sine værker og sin kunstneriske praksis i alt for firkantede kasser, og jeg spørger ham derfor, om han ser sig selv som en, der både skubber til grænserne for hvad kunst er, og hvad kunstig intelligens kan:

”Jeg gør begge dele. Kunstig intelligens skubber til grænserne for kunst på mange måder, fordi det udfordrer forestillingen om hvad en forfatter eller en kunstner er”.

Goodwin påpeger, at dette er en meget vigtig diskussion, fordi det giver os mulighed for at tænke på kunst og æstetik på helt nye måder. ”Det er i virkeligheden et helt nyt kapitel i historien om kunstneren eller forfatteren”, siger han. Han fortsætter dog med at understrege, at det i høj grad også handler om at rykke ved forestillingerne om, hvad vi kan med kunstig intelligens og maskinlæring:

”Det er uden fortilfælde, at kunstnere har adgang til denne type cutting-edge-teknologi og software, og kunstnere kan få idéer som ingeniører ikke kan. Der findes naturligvis både kreative ingeniører og kunstnere med tekniske færdigheder, men ofte falder folk i den ene af de to kategorier. Jeg tror det har noget at gøre med den måde vi underviser ingeniører på, hvor der ofte er fokus på en meget snæver forståelse af problemløsning. Derfor er ingeniører meget gode til at løse problemer, hvorimod kunstnere er meget gode til at skabe problemer”.

Han sammenligner det med den type matematikopgaver, hvor det matematiske problem præsenteres gennem små historier. Han siger, at kunstnerens opgave er at skabe disse historier, og at vi gennem denne proces, kan få øje på nye anvendelsesmuligheder for de nye avancerede teknologier.

Vi havner herefter i længere snak om det problematiske i, at iklæde kunstig intelligens menneskelig skikkelse. Goodwin påpeger, at kunstig intelligens, der efter hans mening er meget langt fra at være det samme som menneskelig intelligens, ikke i sig selv er en problematisk teknologi. Det problematiske består derimod i, at vi klæder den kunstige intelligens ud som menneskelig intelligens ved at skabe humanoide robotter. Herved skjuler vi forskellene snarere end at understrege dem og undersøge dem. Dette bidrager ikke konstruktivt til at udforske og forstå, hvad kunstig intelligens er, hvilket er et vigtigt mål med Goodwins egne projekter.

Til sidst spørger jeg ham om ham, om han har et bud på, hvor creative computing og brugen af kunstig intelligens vil bevæge sig hen i fremtiden:

”Det er vanskeligt at sige, hvor vi er om halvtreds eller hundrede år, men det er relativt let at sige, hvor vi er om ti. Det nye hotte, som alle taler om lige nu, er for det første specialiseret hardware. Fx har Google for nyligt lavet en ny chip, en såkaldt TPU baseret på tensor-matematik, der er udviklet specielt til maskinlæring, og som er ca. tusind gange hurtigere end de chip vi kender. For det andet kommer vi til at se flere såkaldte dynamiske læringssystemer.”

Dynamiske læringssystemer er maskinlæringsalgoritmer, der kan lære nyt, mens de er i brug. Goodwin forklarer, at i teksten i ’1 the Road’ er genereret af et program, der var blevet trænet inden turen begyndte. Programmet omsatte de data, der blev indsamlet undervejs til tekst, men lærte ikke noget undervejs. Med de nye dynamiske læringssystemer blev det i fremtiden muligt at rette modellen, mens den er i brug, så programmet så at sige kan lære af sine erfaringer eller af interaktion med brugerne.

Hvilket kreativt potentiale, der gemmer sig i disse ny teknologier vil vise sig, men Goodwin forsikrer, at vi helt sikkert vil se nogen udnytte disse nye muligheder:

”Kunst må altid reagere på det samfund, hvori den skabes. Og når publikum bliver mere opmærksomme på de nye teknologier, vil måden vi forsøger at nå vores publikum også ændre sig. Det er et interessant feedback loop, som jeg er meget begejstret for at være en del af”.

Ross Goodwin har flere gange samarbejdet med designeren Es Devlin, og på vej ud af døren til det virtuelle mødelokale, når han lige at fortælle mig, at de to er i gang med et nyt samarbejde, hvor de skal skabe den engelske pavillon til Expo 2020 udstillingen i Dubai til næste år.

Læs mere på https://rossgoodwin.com/

Fotos: Christiana Caro

Interviewet har tidligere været bragt i Magasinet Kunst nr. 2, 2019.

Facebook Twitter